Thông Tin Sản Phẩm
  • Chiều dài dây 1m3
  • Bảng dây 3.5cm
  • Mặt hợp kim không gỉ